Vidalı Halka Kilit

vidali-halka-kilit-img

Ebat

Part No

x22 / x23

021323